Landbrukstakst

Vi tilbyr landbrukstakst som er nyttig ved eierskifte, salg og lån av landbrukseiendom.

Landbrukstakst

En landbrukstakst er kort fortalt en verdifastsetting av en fast eiendom, det vil si; bygninger, evt. jord- og skogbruksareal og medfølgende rettigheter på tomten. Verdivurdering av landbrukstomten er svært nyttig ved eierskifte, salg eller lån av eiendommen.

En landbrukseiendom som har mer enn 35 dekar dyrket mark, eller et totalt areal på mer enn 100 dekar, er eiendommen konsesjonspliktig og skal uansett takseres, uavhengig om det er faktisk gårdsdrift eller ikke.

Verdi og odel

Landbrukstaksering har en sterk tilknytning til eiendommens muligheter for bruksverdi, bostedsverdi og avkastning.

Dersom det er odel på eiendommen, fastsettes verdien etter odelsloven. Jord- og skogbruksareal, samt andre utleieinntekter og andre ressurser, verdsettes vanligvis etter nettoavkastning. Eiendommens bygninger verdsettes i forhold til eventuell utleieverdi og gjenanskaffelsesverdi.

Vi i OBRON

På landsbasis er vi i OBRON totalt 22 takst og eiendomsrådgivere. I tillegg har vi 10 tilknyttede spesialrådgivere innen bygg, prosjektledelse, økonomi og juridiske fagfelt. Vi er et selskap med høy faglig kompetanse innen taksering, bygg, eiendomsmegling og eiendomsrådgivning. Våre kunder er privatkunder, offentlige, meglere, utbyggere, eiendomsbesittere, advokater, borettslag, byggherrer og forsikringsselskap.

Som din uavhengige rådgiver, vil vi sikre din investering i eiendom

  • Vi i OBRON har som mål å være en ledende kompetansebedrift innenfor bygg og eiendom.
  • Vi skal tilby kvalitetssikrede rapporter og tjenester basert høy faglig kvalitet og grundighet.
  • Vi skal tilby deg de beste rapporter og tjenester innen bygg og eiendom, slik at vi sikrer dine verdier i bygg og eiendom.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle