Obron AS

Obron AS er et kontrollforetak som er sentralt godkjent for kontroll innen alle fagområder i
tiltaksklasse 2 og 3, dvs. innen geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og bygningsfysikk.
Vi er en egen del av Gruppen som primært utfører uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse
for store og mer komplekse næringsbygg.
Vi bistår for øvrig i prosjektprosesser som integrasjon, kvalitet, kostnadsberegninger og
usikkerhetsanalyser av større boligbygg og næringsbygg.

Vi tilbyr tjenester innen følgende områder:

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse for

  • Næringsbygg
  • Boliger og fritidsboliger
  • Bistand til kommuner
  • Kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyser

Markedsområde: Landsdekkende

Ansatte i Obron AS

Odd Flobakk

Tlf: 958 90 008
E-post: odd.flobakk@obron.no
Daglig leder
Bygg.ing. / DH ing. Marintek

Rolf Knetter

Tlf: 900 15 355
E-post: rolf.knetter@obron.no
Kontrolleder

Lisbeth Røe Flobakk

Tlf: 988 61 776
E-post: lisbeth.flobakk@obron.no
Bygningsingeniør

Mandy Hoffmann

Tlf: 984 75 648
E-post: mandy.hoffmann@obron.no
Regnskap Obron Gruppen

Andreas Brandtsegg

Tlf: 951 18 842
E-post: asb@purelogic.no
Faglig leder Obron / Pure Logic AS
M.Sc. / Siv.ing.

Anders Myhr

Tlf: 951 06 883
E-post: amy@purelogic.no
Faglig leder Obron / Pure Logic AS
M.Sc. / Ph.D.

NN

Tlf: 123 45 678
E-post: N.N@obron.no

NN

Tlf: 123 45 678
E-post: N.N@obron.no