Obron Nordvest AS

Obron Nordvest er et selskap som har spesialisert seg på boligtaksering, byggelånsoppfølging og uavhengig kontroll av alle typer bygg. Vi jobber hovedsakelig med boligsalgsrapporter, skadetaksering, skjønn, nærings- og
landbrukstaksering og verdivurdering av boliger. Vi foretar i tillegg tilstandsanalyser, uavhengig kontroll, trykktesting og termografering av boliger, barnehager, skoler, næringsbygg og landbruk. Pr. i dag består selskapet av 6 stk. DNV sertifiserte takstmenn; alle med bred kompetanse innen bygg og boligtaksering som utfører:

  • Verdi- og lånetakst av boliger
  • Verditaksering av nærings- og landbrukseiendommer
  • Verdivurderinger av fast eiendom
  • Tilstandsanalyser og boligsalgsrapporter
  • Skadetakst
  • Skjønn (ved større og omfattende byggeskader)
  • Uavhengig kontroll av boliger og næringsbygg

Markedsområde: Midt-Norge

Ansatte i Obron Nordvest AS

Jan Soleim

Tlf: 906 38 404
E-post: jan.soleim@obron.no
Takstmann og Daglig leder

Oddbjørn Naustvoll

Tlf: 950 51 007
E-post: oddbjorn.naustvoll@obron.no
Byggmester

Arnfinn Thordarson

Tlf: 905 22 118
E-post: arnfinn.thordarson@obron.no
Byggmester

Kristian Megård

Tlf: 924 80 700 
E-post: kristian.megard@obron.no
Bygningsingeniør

Stig Heggvoll

Tlf: 905 99 640
E-post: stig.heggvoll@obron.no
Byggmester

Terje Storhaug

Tlf: 953 01 501
E-post: terje.storhaug@obron.no
Tømrer / takstfullmektig

Trude Sæther

Tlf: 918 79 108
E-post: trude.saether@obron.no
Kontormedarbeider

Mandy Hoffmann

Tlf: 984 75 648
E-post:  
mandy.hoffmann@obron.no

Økonomi- og regnskapsansvarlig Obron Nordvest