Obron Sørøst AS

 

OBRON Sørøst AS er en kompetansebedrift innenfor bygg, eiendom og forsikring som tilbyr bygningsinspeksjoner, takst- og konsulenttjenester og kontroll til alle typer kunder.

 

Over 35 års erfaring innenfor taksering, bygningsinspeksjoner og skadeforsikring.

 

Vi tilbyr tjenester innenfor:

 

·         Bygningsinspeksjoner og tilstandsvurderinger.

·         Skadetaksering – inkludert naturskader og store skader.

·         Skjønn

·         Reklamasjoner

·         Verditaksering og boligtaksering

·         Byggelånskontroll, byggeledelse, vedlikeholdsplaner og annen byggteknisk rådgivning.

 

Markedsområde; Oslo og Romerike (Akershus) samt øvrige deler av Viken. Spesielle oppdrag hele Norge.

 

Gjennom samarbeid i OBRON Gruppen, og som medlem i alliansen INSPEKTA, har vi et tilgjengelig nettverk av kvalifiserte fagpersoner i store deler av landet. Det gjør at vi vil kunne bistå våre kunder uansett hva

det måtte gjelde innenfor vurdering av bygg og bygg relaterte forhold i Norge. Både i forhold til kompetanse og kapasitet, noe som gjør at vi til enhver tid kan overholde våre leveransekrav.

 

Vårt fokus skal være på kundekontakt, markedet, kvalitetssikring og kompetanse.

 

Vi skal strekke oss litt lenger - og alltid jobbe for å bli enda bedre!

 

Alle våre produkter og tjenester er basert på en lang og bred erfaring i bransjen, tidsriktige verktøy, gode rutiner som er tilpasset markedets behov og etterspørsel til enhver tid.

 

Vi har medarbeidere med lang erfaring fra norske forsikringsselskaper og har gode kunnskaper innenfor forsikringsvilkår, relevante lover og forskrifter og byggeskikk.

 

Alle tjenester kvalitetssikres etter bransjens og egne kvalitetssikringsrutiner.

 

Selskapet har også gjennom samarbeid i OBRON Gruppen sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og 3 og kan tilby uavhengig kontroll for næringsbygg og større boliger.

Rolf Erling Eidsvold

Tlf: 934 03 414
E-post: rolf.eidsvold@obron.no
Takstingeniør, BSc-Bedriftsøkonom og Daglig leder

Mandy Hoffmann

Tlf: 984 75 648
E-post:  
mandy.hoffmann@obron.no

Regnskap Obron Gruppen