Referanser

Referanseprosjekt:

Det nye Nasjonalmuseet i Oslo

Kommune: Oslo

Adresse: Brynjulf Bulls plass 2

Oppdragsgiver: Statsbygg HK

Kontrakt inngått: 2014

Verdi: 5,4 mrd (2013 kroner)

Type byggeprosjekt: Nybygg ca. 54.600 m²


Fagområde / Tiltaksklasse

Kontroll av PRO

Kontroll av UTF

Overordnet ansvar for kontroll

3

3

Brann bkl

4

4

Oppmåling

3

3

Utomhus

3

3

Energianlegg

3

3

Støy

3

3

Bygning fysikk

3

3

Ventilasjon og klima

3

3


Kontroll av brannkonsept for utvidelse av Operatunell, Nasjonalmuseet og grensekonsept mot nabobygg er avsluttet.
Kontroll av prosjektering for oppmåling, utomhus og støy er avsluttet.

(Pågående prosjekt)

Referanseprosjekt

Kunst-og designhøgskole i Bergen


Kommune: Bergen

Adresse: Møllendal

Oppdragsgiver: Statsbygg HK

Kontrakt inngått: 2014 (UK brann, geo, konstruksjon, bygningsfysikk)


Verdi: Ca. 1,04 mrd. (feb. 2013 kroner)

Type byggeprosjekt: Nybygg ca. 14.500 m²

Kort om prosjektet:  (Igangsatt 2014 ferdig 2017) Arkitekt Snøhetta, Prosjektet administreres etter «lean filosofi»

Fagområde / Tiltaksklasse

Kontroll av PRO

Kontroll av UTF

Overordnet ansvar for kontroll

3

3

Bygning fysikk

3

3

Konstruksjons sikkerhet

3

3

Geoteknikk

3

3

Brannsikkerhet

3