Tjenester

Bedrift

Uavhengig kontroll av Næringsbygg

OBRON er et spesialisert kontrollforetak som er sentralt godkjent for kontroll innen alle fagområder i tiltaksklasse 3, dvs. innen geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og bygningsfysikk.

Mange kommuner, spesielt bykommuner har gjennom egen vurdering stilt krav om uavhengig kontroll for fagområder som de gjennom tilsyn og erfaring anser som viktig for å sikre kvalitet i det ferdige byggverket.

Dette kan være kontroll av planløsning, plassering av byggverket, kontroll av brannsikkerhet i detaljprosjektering og utførelse, lyd og vibrasjoner, etc.

OBRON har ansatte med lang erfaring med prosjektering og kontroll av tunge og komplekse prosjekter innen de fleste fagfelt. Men vi er også sentralt godkjent for overordnet kontroll i tiltaksklasse 3 og ved behov kan vi trekke på godt nettverk der det i smale fagområder kreves spesiell spisskompetanse

Privat

Obron Nordvest AS er et selskap som har spesialisert seg på boligtaksering og uavhengig kontroll av alle typer bygg.

Vi jobber hovedsakelig med boligsalgsrapporter, skadetaksering, skjønn og verdigvurdering av boliger i området Kristiansund og omegn
Vi foretar i tillegg tilstandsanalyser, uavhengig kontroll, trykktesting og termografering av boliger, barnehager, skoler og næringsbygg.
Pr. i dag består selskapet av 5 stk. DNV sertifiserte takstmenn med bred kompetanse innen bygg og boligtaksering.

Takstmann Kristiansund og omegn:

Takstmann Jan Soleim, takstmann Arnfinn Thordarson, takstmann Oddbjørn Naustvoll,
takstmann Kristian Megård, takstmann Terje Storhaug og takstmann Pål Rune Meek

Takstmann Trondheim med omegn:

Takstmann Stig Heggvoll