Bolig- og skadetaksering

Obron Nordvest AS er et selskap som har spesialisert seg på boligtaksering og uavhengig kontroll av alle typer bygg.
Vi jobber hovedsakelig med boligsalgsrapporter, skadetaksering, skjønn og verdigvurdering av boliger i området Kristiansund og omegn

Vi foretar i tillegg tilstandsanalyser, uavhengig kontroll, trykktesting og termografering av boliger, barnehager, skoler og næringsbygg.

Pr. i dag består selskapet av 4 stk. DNV sertifiserte takstmenn med bred kompetanse innen bygg og boligtaksering.

Takstmann Kristiansund og omegn:
Takstmann Jan Soleim, takstmann Arnfinn Thordarson og takstmann Oddbjørn Naustvoll

Takstmann Trondheim med omegn:
Takstmann Stig Heggvoll

Kontaktinformasjon
 Jan Soleim
DNV-sertifisert takstmann /MNTF
Tlf: 906 38 404
jan.soleim@obron.no
 Arnfinn Thordarson
Byggmester
DNV-sertifisert takstmann /MNTF
Tlf: 905 22 118
arnfinn.thordarson@obron.no
 Oddbjørn Naustvoll
Byggmester
DNV-sertifisert takstmann /MNTF
Tlf: 950 51 007
 Stig Heggvoll
Byggmester
DNV-sertifisert takstmann /MNTF
Tlf: 905 99 640
Kristian Megård

DNV-sertifisert takstmann /MNTF
Tlf: 924 80 700