Pris Obron Øst AS

Har du spørsmål kontaktes  Takstmann Jostein Engh

Prisliste tilstandsrapporter og takster 2019

I.)  TILSTANDSRAPPORTER

Eneboliger

Normalpris på " vanlige eneboliger" inkl. garasje el.lign. ligger mellom             kr. 9.000,- og  9.900,-

Reduksjon i pris for enklere objekter, som nyere og mindre hus med plate på mark

Tillegg for boliger med 2 eller flere tilbygg, eller komplekse eldre eiendommer e.l.


Leiligheter               Normalpris på " vanlige leiligheter" er                               kr. 7.500,-

Småbruk o.l.           Pris etter antall bygg, størrelse og tidsforbruk


Hytter

Enkle hytter uten innlagt vann.                                                                                   kr. 6.500,-

Nyere hytter med strøm, vann og bad mm                                                              kr. 8.900,-


Kjøring: Egne faste priser til  de forskjellinge hytteområdene

Tillegg for:

- Tilbygg med annen type oppbygging av konstruksjoner       kr. 1.225,-

- Bygg med to boenheter                                                            kr. 1.225,- til 2.450,-

- Stor enebolig over 220 m²                                                       kr. 1.225,-

- Beregning av tomteverdi                                                         kr. 1.225,- til 2.450,-


II.)  VERDI OG LÅNETAKST

Eneboliger               kr. 6.700,-                  

Leiligheter               kr. 5.300,-           
       

Hytter                      kr. 6.200,-                   I nærområdet

                                          kr. 6.800,-                   I området Ljøsheim, Budor, Vang

                                          kr. 7.300,-                   I området Sjusjøen, Espa

Tillegg for kjøring utenfor kjerneområde

Alle priser er inkl. mva