Pris Obron Øst AS

Har du spørsmål kontaktes  Takstmann Jostein Engh eller 

Takstmann Trond Vegard Sagen

Normalpris på " vanlige eneboliger" inkl. garasje el.lign. kr. 9.900,-

Prisliste tilstandsrapporter og takster 2020

I.)  TILSTANDSRAPPORTER

Eneboliger

Normalpris på " vanlige eneboliger" inkl. garasje el.lign.                         kr. 9.900,-

Reduksjon i pris for enklere objekter, som nyere og mindre hus med plate på mark

Tillegg for boliger med 2 eller flere tilbygg, eller komplekse eldre eiendommer e.l.

Leiligheter               Normalpris på " vanlige leiligheter" er                    kr. 7.500,-

Småbruk o.l.           Pris etter antall bygg, størrelse og tidsforbruk


Hytter

Enkle hytter uten innlagt vann.                                                               kr. 6.500,-

Nyere hytter med strøm, vann og bad mm                                          kr. 8.900,-


Kjøring: Egne faste priser til  de forskjellige hytteområdene

Tillegg for:

- Tilbygg med annen oppbygging av konstruksjoner  kr. 1.225,-

- Bygg med to boenheter                                                 kr. 1.225,- til 2.450,-

- Stor enebolig over 220 m²                                             kr. 1.225,-

- Bomavgifter


II.)  VERDI OG LÅNETAKST

Eneboliger       kr. 6.700,-

Leiligheter       kr. 5.300,- 

Hytter              kr. 6.200,-          I nærområdet

                         kr. 6.800,-           I området Ljøsheim, Budor, Vang

                         kr. 7.300,-           I området Sjusjøen, Espa

Tillegg for kjøring utenfor kjerneområde

Alle priser er inkl. mv


III.) NÆRINGSBYGG

Pris etter medgått tid. Pristilbud gis etter avtale.

IV.) SKADETAKST

Pris etter medgått tid


V.) VERDIVURDERING


Verdivurdering av enebolig         kr. 3.800,-

Verdivurderings rapporten har valideringsnummer slik at banker og finansinstitusjoner kan får tilgang til rapporten