Text

Takst

Text

Bolig-, næring og skade­taksering


Obron Nordvest AS og Obron Øst AS er selskaper som har spesialisert seg på boligtaksering og uavhengig kontroll av alle typer bygg.


Obron Nordvest og Obron Øst utfører verdi- og lånetakst og tar også verdivurderinger på fast eiendom.
Verdi- og lånetakst er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. I en verdi- og lånetakst synliggjør vi dine verdier, både teknisk verdi og salgsverdi.
Verdivurdering benyttes blant annet til finansiering eller refinansiering av lån med pant i fast eiendom. Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet.
Takstingeniørene våre har tilgang til database der alle omsatte eiendommer i Norge er registrert.
Tilstandsanalyse og boligsalgsrapport: Ved eierskifte, enten ved salg eller ved kjøp, anbefales det en grundig faglig gjennomgang av boligen.
Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Boligsalgsrapporten øker tryggheten for alle impliserte parter i eiendomsskiftet.
Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte.
Skadetakst: Ved en forsikringsskade foretar takstingeniøren skaderegistreringer og aktuelle målinger. Med utgangspunkt i dette utarbeides rapport med beskrivelse det beregnes reparasjonskostnader.
Skadetyper kan være: Fukt- og vannskader , Innbrudd og hærverk, Brann- og sotskader , Naturskader

Naturskader: Enkelte strøk av landet vårt er særlig utsatt for naturulykker. I kyststrøkene er det storm- og ras skadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade.
Skjønn: Skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader.
Vi har takstmenn med bakgrunn som byggmestre og ingeniører som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger.
I tillegg tar vi:
 - Verditaksering av næringseiendommer og næringstomter
 - Verditaksering av landbrukseiendommer
 - Bygg/prosjektvurdering for banker og utførende
 - Bygg og prosjektoppfølging av tiltak under oppføring for banker
 - Eiendomskattetaksering
 - Reklamasjonstakst

Form2
Navn
Navn er påkrevd
Telefonnumer
Telefonnummer er påkrevd
Epost
E-postadresse er påkrevd
Melding
Vennligst skriv inn en melding. Feltet er påkrevd
SEND
Text

Har du noen spørsmål?


Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon