Text

Tjenester

Text

Uavhengig kontroll av Næringsbygg


Obron AS har hovedfokus på uavhengig kontroll av næringsbygg og boliger og er samlet sentralt godkjent for overordnet kontroll i alle tiltaksklasser.

OBRON er et spesialisert kontrollforetak som er sentralt godkjent for kontroll av næringsbygg innen alle fagområder i tiltaksklasse 2 og 3. Vi foretar kontroll innen følgende kontrollområder:

 - Brannsikkerhet

 - Geoteknikk

 - Konstruksjonssikkerhet og

 - Bygningsfysikk

Bakgrunnen for å spenne over de samlede godkjenningsområdene ligger i vårt ønske om å ivareta full intern tverrfaglighet over prosjektering og utførelse.

Mange kommuner, spesielt bykommuner har gjennom egen vurdering stilt krav om uavhengig kontroll for fagområder som de gjennom tilsyn og erfaring anser som viktig for å sikre kvalitet i det ferdige byggverket. Dette kan være kontroll av planløsning, plassering av byggverket, kontroll av brannsikkerhet i detaljprosjektering og utførelse, lyd og vibrasjoner, etc. Selv om vårt hovedfokus ligger på kontroll av boliger og næringsbygg, bidrar vi også gjerne som rådgiver for kommunene ved åpne avvik, ved behov for ny kontroll i vanskelige saker eller der det er behov for etterkontroll etter kommunalt tilsyn.

Image
Text


OBRON har medarbeidere med bakgrunn fra forskning og utvikling, fra store offentlige byggherrer, fra
rådgivende ingeniørkontorer og takstmenn med omfattende erfaring fra skadetakst. Ikke minst har flere
av våre ansatte solid erfaring som tidligere utøvende byggmestere.
Selv om det faglige spennet er stort, har alle i OBRON det til felles at vi er løsningsorienterte og setter
fokus på å skape merverdi for alle parter i et prosjekt.
Vi ønsker en kontrollprosess med fokus på dialog, samhandling og felles forståelse. Vi ønsker at den som
kontrolleres skal oppleve oss like mye som veiledere som kontrollerende og at hensikten med kontrollen
blir oppfylt ved at vi får mindre konflikter, bedre bygg og mer fornøyde brukere.


Image
Text

Har du noen spørsmål?


Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon