Næringsbygg

OBRON er et spesialisert kontrollforetak som er sentralt godkjent for kontroll innen alle fagområder i tiltaksklasse 3, dvs innen geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og bygningsfysikk.

Mange kommuner, spesielt bykommuner har gjennom egen vurdering stilt krav om uavhengig kontroll for fagområder som de gjennom tilsyn og erfaring anser som viktig for å sikre kvalitet i det ferdige byggverket.
Dette kan være kontroll av planløsning, plassering av byggverket, kontroll av brannsikkerhet i detaljprosjektering og utførelse, lyd og vibrasjoner, etc.

OBRON har ansatte med lang erfaring med prosjektering og kontroll av tunge og komplekse prosjekter innen de fleste fagfelt. Men vi er også sentralt godkjent for overordnet kontroll i tiltaksklasse 3 og ved behov kan vi trekke på godt nettverk der det i smale fagområder kreves spesiell spisskompetanse.

Befaring på byggeplass
Befaring på byggeplass
Kontrollere
Kontrollere
Rapportere
Rapportere
Kontroll utført
Kontroll utført
Uavhengig kontroll av næringsbygg
....................................................