Om oss

Obron Gruppen består av følgende selskaper:

  • Obron AS
  • Obron Nordvest AS
  • Obron Sørøst AS
  • Obron Øst AS

OBRON er en sammenslutning av kontrollforetak med kontorer over store deler av landet.

Vi har hovedfokus på uavhengig kontroll av boliger og næringsbygg og er samlet sentralt godkjent for overordnet kontroll i alle tiltaksklasser.

Vi har også sentral godkjenning for de enkelte kontrollområdene:

  • konstruksjonssikkerhet
  • geoteknikk og
  • bygningsfysikk

Bakgrunnen for å spenne over de samlede godkjenningsområdene ligger i vårt ønske om å ivareta full intern tverrfaglighet over prosjektering og utførelse. Vi ønsker også å bidra til en forenkling ved kommunens vurdering av våre kvalifikasjoner ved lokal godkjenning for overordnet ansvar for kontroll

Selv om vårt hovedfokus ligger på kontroll av boliger og næringsbygg, bidrar vi også gjerne som rådgiver for kommunene ved åpne avvik, ved behov for ny kontroll i vanskelige saker eller der det er behov for etterkontroll etter kommunalt tilsyn.

OBRON har medarbeidere med bakgrunn fra forskning og utvikling,

fra store offentlige byggherrer, fra rådgivende ingeniørkontorer og takstmenn med omfattende erfaring fra skadetakst. Ikke minst har flere av våre ansatte solid erfaring som tidligere utøvende byggmestere.

Selv om det faglige spennet er stort, har alle i OBRON det til felles at vi er løsningsorienterte og setter fokus på å skape merverdi for alle parter i et prosjekt.

Vi ønsker en kontrollprosess med fokus på dialog, samhandling og felles forståelse. Vi ønsker at den som kontrolleres skal oppleve oss like mye som veiledere som kontrollerende og at hensikten med kontrollen blir oppfylt ved at vi får mindre konflikter, bedre bygg og mer fornøyde brukere.