Uavhengig kontroll og
Taksering av boliger og næringsbygg

OBRON-foretakene er sentralt godkjent og utfører uavhenging kontroll av:

  • Næringsbygg, boliger og fritidsboliger
  • Private og offentlige byggherrer
  • Bistand til kommuner

OBRON er en sammenslutning av kontrollforetak med kontorer over store deler av landet.
Vi har hovedfokus på uavhengig kontroll av boliger og næringsbygg og er sentralt godkjent for ansvarsrett innen samtlige kontrollområder og tiltaksklasser.
OBRON bidrar også som rådgiver for kommunene ved åpne avvik eller der det er behov for ny etterkontroll etter kommunalt tilsyn.

OBRON utfører i tillegg taksering av boliger og næringsbygg samt lydmålinger, termografering, fuktmåling og tetthetsmålinger.