Bistand ved overtakelse av bolig

Når du trolig skal gjennomføre den dyreste investeringen i livet, da er det trygt å ha en av oss i OBRON ved din side.

Mye å være OBS på!

Det er mye å passe på og kontrollere når du skal ta over din nye bolig gjennom en overtakelsesforretning iht. bustadsoppføringslova.

 • Har du fått det som er lovet i kjøpekontrakten med selgeren?
 • Har boligen din en ferdigattest?
 • Er arbeidene fagmessig og korrekt utført?
 • Er boligen oppført etter gjeldende forskrifter og etter alle krav iht. plan og bygningsloven?

Med oss ved din side kan du være sikker på at boligen du har kjøpt får den riktige kvaliteten, at den overleveres etter det som er avtalt og til en riktig pris.

Hvilke konsekvenser har en overtakelsesforretning for deg?

Ved kjøp av ny bolig etter bustadsoppføringslova, står selve overtakelsen og overtakelsesforretningen sentralt. Du som kjøperen får endelig tatt i bruk boligen etter trolig å ha ventet lenge på denne dagen. Entreprenøren ser også frem til du skal ta over boligen. Det gir ham mulighet til å avslutte prosjektet, og få utbetalt sluttoppgjøret for sitt arbeid. Dersom arbeidet er fullført og forbrukeren har tatt boligen i bruk, anses boligen overtatt selv om det ikke er avholdt overtakelsesforretning. I så fall risikerer kjøperen å overta boligen uten å avdekke mangler som kunne blitt oppdaget ved en overtakelsesforretning. Forhold som kjøperen ikke påpeker anses som hovedregel akseptert, med mindre det er snakk om skjulte mangler.

Hva betyr en overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova?

 • Risikoen for skader knyttet til boligen går over fra entreprenøren til kjøper. På dette tidspunkt overtar kjøper bl.a. plikten til å holde boligen forsikret.
 • Kjøpers reklamasjonsfrister begynner å løpe.
 • Kjøpers adgang til å kreve dagmulkt som følge av entreprenørens fristoverskridelser stanser eller faller bort.
 • Entreprenøren får krav på sluttoppgjør for kontraktarbeidet
 • Kjøperen mister retten til å avbestille eller heve kjøpet.
 • Risikoen for bygget overtas av kjøper.
 • Eventuelle dagbøter slutter å løpe.

Når boligen din er klar til overtakelse

En overtakelse av en bolig utføres som regel med to befaringer, en forhåndsbefaring og en overtakelsesforretning. Formålet med overtakelsesforretningen er å foreta en grundig visuell gjennomgang av boligen med begge parter til stede, for å kontrollere at entreprenørens arbeid samsvarer med partenes avtaler.

Forhåndsbefaring (ferdigbefaring)

Forhåndsbefaringen skjer som regel to til tre uker før overtakelsen. Formålet med befaringen er å avdekke feil eller mangler som entreprenøren kan utbedre før selve overtakelsesforretningen. Eventuelle feil eller mangler føres opp i en protokoll slik at partene får en oversikt på hva som skal utføres før selve overtakelsen.

Overtakelsesforretningen

På selve overtakelsesdagen skal det utføres en formell overtakelsesforretning. Det kontrolleres at feil eller mangler fra forhåndsbefaringen er utbedret og eventuelle nye føres inn i en såkalt overtakelsesprotokoll. Formålet med overtakelsesforretningen er å foreta en grundig visuell gjennomgang av boligen med begge parter til stede, for å kontrollere at entreprenørens arbeid samsvarer med partenes avtale.

Eksempler på hva som sjekkes og føres i protokollen:

 • Om det foreligger en ferdigattest på boligen.
 • Om kjøper nekter å overta boligen med tilhørende begrunnelse.
 • Mangler som påvises vedlegges protokollen som en mangelliste.
 • Hvorvidt entreprenøren aksepterer eller bestrider manglene.
 • Frist for utbedringsarbeider og eventuelle gjenstående arbeid.
 • Eventuelt tilbakeholdt beløp.
 • Kontroll av dokumentasjon på forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
 • Strøm og eventuell vannmåler leses av og ansvaret overføres til kjøper.

Vi i OBRON

På landsbasis er vi i OBRON totalt 22 takst og eiendomsrådgivere. I tillegg har vi 10 tilknyttede spesialrådgivere innen bygg, prosjektledelse, økonomi og juridiske fagfelt. Vi er et selskap med høy faglig kompetanse innen taksering, bygg, eiendomsmegling og eiendomsrådgivning. Våre kunder er privatkunder, offentlige, meglere, utbyggere, eiendomsbesittere, advokater, borettslag, byggherrer og forsikringsselskap.

Som din uavhengige rådgiver, vil vi sikre din investering i eiendom

 • Vi i OBRON har som mål å være en ledende kompetansebedrift innenfor bygg og eiendom.
 • Vi skal tilby kvalitetssikrede rapporter og tjenester basert høy faglig kvalitet og grundighet.
 • Vi skal tilby deg de beste rapporter og tjenester innen bygg og eiendom, slik at vi sikrer dine verdier i bygg og eiendom.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle