Reklamasjoner

Vi bistår deg i å dokumentere ditt krav ved en reklamasjon.

Hva er en reklamasjonsrapport?

En reklamasjonsrapport er en teknisk fagkyndig rapport som i prinsippet er en utvidet skadetakst hvor det foretas en teknisk vurdering og en faktainnsamling av det reklamerte forhold. Vi avklarer årsak, omfang og konsekvens, teknisk og økonomisk. Det gjøres vurdering opp mot referansenivå, lov- og forskriftskrav, preaksepterte løsninger og fagmessig utførelse samt hva som er gitt av opplysninger og hva som er avtalt.

Gjennom en befaring vil vi foreta en grundig kontroll, vurdering og dokumentasjon av de reklamerte forhold og de påpekte avvik, samt sjekke om det foreligger en mangelfull leveranse opp imot en kjøpekontrakt, kontrakt med entreprenør eller andre avtaler.
Vi foretar ikke juridiske vurderinger. Det overlates til de som kan juss, advokater.

Vår reklamasjonsrapport vil dokumentere alle kostnadene som skal til for å utbedre alle avvik i en reklamasjonssak.

Reklamasjonsrapport er aktuelt i forbindelse med eierskifte, ved kjøp av ny bolig fra en utbygger eller ved byggefeil fra entreprenører / byggefirmaer.

Våre konsulenter og takstmenn har lang erfaring med reklamasjoner ved både eierskifte og utførte byggearbeider. Vi har også erfaring fra eierskifteforsikring (boligselger- / boligkjøperforsikring).

Hvordan skal du klage på feil eller avvik etter et boligkjøp eller en håndverkstjeneste?

Når må du varsle om feil og avvik?

Avhendingsloven § 4-19 regulerer reklamasjonsretten og klageretten ved kjøp av bolig eter avhendingsloven. Det er viktig å ha kjennskap til den absolutte og den relative reklamasjonsfristen når man skal klage på feil eller mangler etter boligkjøp. En kjøper kan miste retten til å rette krav mot selger dersom man ikke reklamerer i tide.
For nye boliger solgt etter Bustadoppføringslova er tilsvarende regelverk knyttet til reklamasjoner regulert i Bustadoppføringslova § 30.
Tilsvarende gjelder for håndverkertjenester som er regulert i bl.a. Håndverkertjenesteloven § 12.

Den absolutte reklamasjonsfristen

Det er den absolutte reklamasjonsfristen ved kjøp etter Avhendingsloven , Budstadoppføringslova og tjenester etter lov om håndverkertjenester som er 5 år. Fristen starter å løpe ved overtakelse av boligen.

Den relative reklamasjonsfristen

Det er den relative reklamasjonsfristen som er den viktigste og mest praktiske fristen. Utgangspunktet er at den relative fristen begynner å løpe fra det tidspunktet kjøper oppdaget, eller burde ha oppdaget avviket. Tilsvarende heter innen rimelig tid etter at forbruker oppdager eller burde ha oppdaget avviket heter det i Bustadoppførigslova og Håndverkertjenesteloven.
Hvor langt tid er «rimelig tid»? Denne fristen er for avhendingsloven konkretisert i en høyesterettsdom som sier at man må reklamere innen 2-3 måneder etter at mangelen ble oppdaget. Fristen på 2-3 måneder henger sammen med kjøperens undersøkelsesplikt før boligkjøpet gjennomføres / ved overtakelse. En tilsvarende praksis legges også til grunn etter Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven.

Hvis du oppdager et avvik eller mener arbeidet som er gjort ikke holder mål, må du reklamere så raskt som mulig til selger eller håndverker.

Vi i OBRON

På landsbasis er vi i OBRON totalt 22 takst og eiendomsrådgivere. I tillegg har vi 10 tilknyttede spesialrådgivere innen bygg, prosjektledelse, økonomi og juridiske fagfelt. Vi er et selskap med høy faglig kompetanse innen taksering, bygg, eiendomsmegling og eiendomsrådgivning. Våre kunder er privatkunder, offentlige, meglere, utbyggere, eiendomsbesittere, advokater, borettslag, byggherrer og forsikringsselskap.

Som din uavhengige rådgiver, vil vi sikre din investering i eiendom

  • Vi i OBRON har som mål å være en ledende kompetansebedrift innenfor bygg og eiendom.
  • Vi skal tilby kvalitetssikrede rapporter og tjenester basert høy faglig kvalitet og grundighet.
  • Vi skal tilby deg de beste rapporter og tjenester innen bygg og eiendom, slik at vi sikrer dine verdier i bygg og eiendom.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle