TILSTANDSVURDERING AV

NÆRINGSEIENDOM

En teknisk tilstandsvurdering (teknisk due diligence, TDD) bidrar til at du oppnår en tryggere eiendomshandel ved kjøp, salg og utvikling av næringseiendom.

Tilstandsvurdering av næringseiendom

(Teknisk Due Diligence, TDD og Due Diligence DD)

En tilstandsvurdering vil gi et riktig bilde på eiendommens reelle verdi.
Vi i OBRON vil gjennomføre en gjennomgang av hele eiendommen med vurderinger av eventuelle feil og mangler i forhold til gjeldende lover og forskrifter, samt en registrering av eventuelle vedlikeholdsetterslep. Ved en tilstandsvurdering av en næringseiendom vil all tilgjengelig dokumentasjon gjennomgås, som for eksempel; plantegninger, branntegninger, serviceavtaler og tidligere tilstandsrapporter. Alle mangler og vedlikeholdsetterslep vil bli kostnadsestimert, slik at våre oppdragsgivere får det totale bildet av eiendommen og eiendommens reelle verdi.

Spesialtilpassede rapporter etter formålet med eiendommen

Ulike typer eiendommer og formål krever ulike prioriteringer på hva som bør undersøkes. Hvis rapporten er knyttet til en mulig utviklingseiendom, vil det være viktig å vurdere mulig forurensing i grunn, saneringskostnader og reguleringsforhold. Ved et kjøp eller salg av en næringseiendom som er basert på en ren kontantstrøm, (inntekter) vil det være naturlig å fokusere mer på for eksempel arealutnyttelsen, utidsmessighet (f.eks et gammelt bygg) myndighetskrav, vedlikeholdskostnader, energi, drift og de totale eierkostnadene.

Tverrfaglig Due Diligence (DD)

Hvert oppdrag vil bli tilpasset våre oppdragsgiveres ønskede bruk og formål med eiendommen. Vi i OBRON samarbeider med de beste rådgiverne innen mange fagområder, og rapportene kan inneholde utvidede analyser som:

  • Brannteknisk analyse
  • Reguleringsforhold
  • Vernekrav
  • VVS-rapport
  • EL-rapport
  • Due diligence av juridiske, finansielle, skatte- og avgiftsmessige forhold
  • Miljøanalyse

Ta kontakt for å bestille en tilstandsvurdering (teknisk due diligence, TDD) slik at du kan sikre en trygg eiendomsoverdragelse.

Vi i OBRON

På landsbasis er vi i OBRON totalt 22 takst og eiendomsrådgivere. I tillegg har vi 10 tilknyttede spesialrådgivere innen bygg, prosjektledelse, økonomi og juridiske fagfelt. Vi er et selskap med høy faglig kompetanse innen taksering, bygg, eiendomsmegling og eiendomsrådgivning. Våre kunder er privatkunder, offentlige, meglere, utbyggere, eiendomsbesittere, advokater, borettslag, byggherrer og forsikringsselskap.

Som din uavhengige rådgiver, vil vi sikre din investering i eiendom

  • Vi i OBRON har som mål å være en ledende kompetansebedrift innenfor bygg og eiendom.
  • Vi skal tilby kvalitetssikrede rapporter og tjenester basert høy faglig kvalitet og grundighet.
  • Vi skal tilby deg de beste rapporter og tjenester innen bygg og eiendom, slik at vi sikrer dine verdier i bygg og eiendom.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle