Prisliste OBRON | Midt

Obron | Midt

Prisliste tilstandsrapporter

Tilstandsrapport boliger
Størrelse kvm. BRA
Pris eks. MVA
Pris inkl. MVA
Tilstandsrapport leiligheter

Tilstandsrapport leiligheter opp til 100 kvm

0-100 kvm

7.500,-

9.375,-

Tilstandsrapport leiligheter over 100 kvm

>100 kvm

8.800,-

11.000,-

Tilstandsrapport Boliger / Fritidsboliger

Bolig/fritidsbolig opp til 150 kvm

0-150 kvm

12.500,-

15.625,-

Bolig/fritidsbolig fra 150 kvm til 250 kvm

150-250 kvm

13.800,-

17.250,-

Bolig/fritidsbolig over 250 kvm

>250 kvm

15.500,-

19.375,-

Fritidsboliger uten våtrom

8.800,-

11.000,-

Tillegg ekstra boenhet

2.000,-

2.500,-

Tillegg for innredet etasje under terreng

2.000,-

2.500,-

Tillegg for boliger som er påbygd

2.400,-

3.000,-

Tillegg for frittstående bygg som garasje / uthus / boder med oppmåling og enkel generell beskrivelse utføres på timer

1.040,-

1.300,-

Prisliste Tilleggstjenester

Beskrivelse
Pris eks. MVA
Pris inkl. MVA

Verdivurdering / Prissetting

1.000,-

1.250,-

Planskisse 2D pr. etg.

600,-

750,-

Standardbeskrivelse

500,-

625,-

Enkel energimerking

500,-

625,-

Tilleggsbefaring utføres på timer pr time

1.040,-

1.300,-

Tillegg hvor boligen ikke er klargjort for befaring, i henhold til ordrebekreftelsen.
Flytting av innbo og løsøre for tilkomst utføres etter timeforbruk.

1.500,-

1.875,-

Prisliste verdi / lånetakster

Verditaksten er inklusive arealoppmåling. Rapporten inneholder teknisk verdi, tomteverdi og markedsverdi.

Verditakster
Pris eks. MVA
Pris inkl. MVA

Leiligheter

4.000,-

5.000,-

Bolig / Fritidsbolig

5.000,-

6.250,-

Eiendommer med flere frittstående bygg som garasje/uthus/boder med oppmåling og enkel generell beskrivelse

1.500,-

Tillegg pr. bygning

1.875,-

Prisliste, andre tjenester

Beskrivelse
Størrelse kvm. BRA
Pris eks. MVA
Pris inkl. MVA

Nærigstakst og landbrukstakst utføres på timer

1.375,-

1.718,75 ,-

Andre typer bistand utføres etter timer

1.250,-

1.562,50 ,-
Andre kostnader

Uavhengig kontroll

Be om tilbud

Trykktesting/termografering pr gang

6.000,-

7.500,-

Byggelånskontroll /oppfølging utføres etter timer

1.375,-

1.500,-

Skadesaker / reklamasjonstakster utføres på timer

1.040,-

1.300,-

Prisliste Næringseiendom

Beskrivelse
Pris inkl. MVA

Takst, verdivurdering av næringseiendom

Avregnes etter medgått tid til en timepris på kr 1.375.- eks MVA

Be om pristilbud

Rådgivning næringseiendom

Avregnes etter medgått tid til en timepris på kr 1.375.- eks MVA

Be om pristilbud

Tilstandsvurdering av næringseiendom, Due Diligence
(Teknisk due diligence, TDD og Due Diligence DD)

Avregnes etter medgått tid til en timepris på kr 1.375.- eks MVA

Be om pristilbud

Leietakerrådgivning

Avregnes etter medgått tid til en timepris på kr 1.375.- eks MVA

Be om pristilbud

Byggelånsoppfølging / Prosjektoppfølging

Avregnes etter medgått tid til en timepris på kr 1.375.- eks MVA

Be om pristilbud

Eiendomsanalyse – Rådgivning ved Eiendomsutvikling

Avregnes etter medgått tid til en timepris på kr 1.375.- eks MVA

Be om pristilbud

Verdioptimalisering av bestående næringseiendom

Avregnes etter medgått tid til en timepris på kr 1.375.- eks MVA

Be om pristilbud

Landbrukstakst

Avregnes etter medgått tid til en timepris på kr 1.375.- eks MVA

Be om pristilbud

Generelle leveringsbetingelser:

  • For oppdrag, beregnes tiden fra og til kontoret. Kjøring pr. km kr. 8 eks. mva. kr 10,- inkl. mva.
  • Eventuelle parkeringsavgifter, ferge eller bom kommer i tillegg.
  • Justering av priser foretas pr. 1. januar med utgangspunkt i konsumprisindeks SSB.
  • Alle tjenester faktureres med merverdiavgift.
  • I avtaler med fast honorar eller øvre honorartak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for gjennomføring av oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.
  • Fakturagebyr kr 80. Etter forfall påløper et purregebyr kr. 70,-. Gebyrene beregnes i henhold til gjeldende regler.
  • Innhenting av offentlige opplysninger og dokumenter kommer i tillegg.
  • Hverken hele eller deler av rapporten kan offentliggjøres uten takstmannens skiftelige tillatelse. Rapporten er konfidensiell vis a vis oppdragsgiver og hans rådgivere og skal kun brukes til formålet som beskrevet ovenfor. Vi tar derfor ikke ansvaret for om den benyttes av andre, enten det ligger innenfor oppdragsmandatet eller ikke.