Prisliste OBRON | Næringseiendom

Obron | Næringseiendom

Prisliste Næringseiendom

Beskrivelse
Pris inkl. MVA

Takst, verdivurdering av næringseiendom

Avregnes etter medgått tid.

Be om pristilbud

Rådgivning næringseiendom

Avregnes etter medgått tid.

Be om pristilbud

Tilstandsvurdering av næringseiendom, Due Diligence
(Teknisk due diligence, TDD og Due Diligence DD)

Avregnes etter medgått tid.

Be om pristilbud

Leietakerrådgivning

Avregnes etter medgått tid.

Be om pristilbud

Byggelånsoppfølging / Prosjektoppfølging

Avregnes etter medgått tid.

Be om pristilbud

Eiendomsanalyse – Rådgivning ved Eiendomsutvikling

Avregnes etter medgått tid.

Be om pristilbud

Verdioptimalisering av bestående næringseiendom

Avregnes etter medgått tid.

Be om pristilbud

Landbrukstakst

Avregnes etter medgått tid.

Be om pristilbud

Generelle leveringsbetingelser:

  • For oppdrag, beregnes tiden fra og til kontoret. Kjøring pr. km kr. 8 eks. mva. kr 10,- inkl. mva.
  • Eventuelle parkeringsavgifter, ferge eller bom kommer i tillegg.
  • Justering av priser foretas pr. 1. januar med utgangspunkt i konsumprisindeks SSB.
  • Alle tjenester faktureres med merverdiavgift.
  • I avtaler med fast honorar eller øvre honorartak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for gjennomføring av oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.
  • Fakturagebyr kr 80. Etter forfall påløper et purregebyr kr. 70,-
  • Innhenting av offentlige opplysninger og dokumenter kommer i tillegg.
  • Hverken hele eller deler av rapporten kan offentliggjøres uten takstmannens skiftelige tillatelse. Rapporten er konfidensiell vis a vis oppdragsgiver og hans rådgivere og skal kun brukes til formålet som beskrevet ovenfor. Vi tar derfor ikke ansvaret for om den benyttes av andre, enten det ligger innenfor oppdragsmandatet eller ikke.