Lisbeth Flobakk

Nestleder OBRON AS

Bygningsingeniør og Bedriftsøkonom

Lisbeth Flobakk

Nestleder OBRON AS

Bygningsingeniør og Bedriftsøkonom

Lisbeth har vært nestleder i Obron og Obron Gruppen siden stiftelsen av selskapene i 2012. Hun har tidligere innehatt stilling som overingeniør hos Fylkesbyggesjefen i Akershus og som ingeniør ved bygningsøkonomisk avdeling i Statsbygg.

Foruten langvarig erfaring som selvstendig næringsdrivende har hun hatt stillinger som prosjektingeniør RIB i COWI Kristiansund og i Block Watne Yrkesbygg Oslo. Lisbeth er utdannet som bygningsingeniør ved Ingeniørhøgskolen i Trondheim og som bedriftsøkonom ved Handelshøgskolen BI i Sandvika.

Lisbeth Flobakk

Nestleder OBRON AS

Bygningsingeniør og Bedriftsøkonom

Lisbeth har vært nestleder i Obron og Obron Gruppen siden stiftelsen av selskapene i 2012. Hun har tidligere innehatt stilling som overingeniør hos Fylkesbyggesjefen i Akershus og som ingeniør ved bygningsøkonomisk avdeling i Statsbygg.

Foruten langvarig erfaring som selvstendig næringsdrivende har hun hatt stillinger som prosjektingeniør RIB i COWI Kristiansund og i Block Watne Yrkesbygg Oslo. Lisbeth er utdannet som bygningsingeniør ved Ingeniørhøgskolen i Trondheim og som bedriftsøkonom ved Handelshøgskolen BI i Sandvika.